En Bygd i Tiden

Frosta Härads Hembygdsförening startade sin verksamhet 1931 i en tid, då man var orolig for att den moderna kulturens oundvikliga frammarsch skulle utplana det gamla, det som bestar i forhistoriska minnen, i gammal allmogekultur eller i en saregen natur.

Man ville, medan det annu var tid, rädda vad som räddas kunde undan det hot mot gamla traditioner, seder och bruk, gamla byggnader och miljöer, som industrialim och funktionalim utgjorde. Alltför mycket av vårt kulturarv hade under gångna tider gått förlorat och det fanns all andledning att vara aktsam om det som fanns kvar.

Den beskrivningen känns lika aktuell idag, drygt 70 år senare, då vi är på väg in i ett nytt samhälle, kunskapssamhället, där det mesta inom några få år är datoriserat. I den omdaning som samhället nu genomgår tror jag att hembygdsrörelsen har en mycket stor roll att spela i framtiden.

Hembygd är förankring, rotfasthet, gemenskap, identitet, självkänsla, delaktighet, historia, kulturarv och tradition. Allt är viktigt för att förstå och rätt möta framtidens möjligheter och problem.

Hembygdsvård, ett vackert ord med fin innebörd, som också omfattar hela miljon: bebyggelse, odlingslandskap och natur. Att vårda, restaurera och vörda vad tidigare generationer skapat och att visa sin hembygd, sin natur och miljö.

Detta är bakgrunden till att Frosta Härads Hembygdsförening nu gör en film ”En Bygd i Tiden” för att dokumentera vad som finns och hur det ser ut i Frosta härad i borjan av 2000-talet. Vi vill ocksa visa den utveckling som ägt rum sedan 1967, då föreningens första film ”Ringsjo-landet” spelades in.

Lars Sjöstedt
Styrelsens ordförande
2003

Foto: Nils Reimers, Bengt Roslund

Redigering: Eric Lindqvist

Speaker Ingamay Hörnberg

Redaktion: Bengt Fonander, Thure Fritz, Lena Frykman, Lars Sjöstedt, Dagny Åkesson

Manus, regi och produktion: Bengt Roslund

för Frosta Härads Hembygdsförening, 2003